شنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

واردات برنج ممنوع!

شنبه, 22 آبان 2020

 اقدامات تحول ساز در ساختار سازمان مرکزی تعاون روستایی طی سال جهش تولید

 

 

 

 

اخبار کشاورزی - کاج پرس - 08/ 01/ 1400

 

 

دکتر جهان پناه مدیر کل دفتر توسعه تعاون سازمان مرکزی تعاون روستایی گزارش داد:

 

جهت جبران گذشته و پویایی بیش از پیش شبکه تعاونی ها و تشکل های وزارت جهاد کشاورزی؛ در سال 1399 (سال جهش تولید) اقدامات زیربنایی و تحول سازی در روند نوسازی، بهسازی و توانمند سازی حوزه های مختلف این شبکه گسترده در سطح کشور انجام گرفت.

 

 

به گزارش کاج پرس دکتر جهان پناه با اعلام این مطلب افزود: سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور که با هدف ایجاد، سازماندهی، ساماندهی، کارآمدسازی و توسعه کمی و کیفی تعاونی ها و تشکل های روستایی و کشاورزی و سایر تشکل های مربوط به بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور شکل گرفت، هرچند در دو دهه گذشته به دلیل چرخش ساختار جمعیت روستایی و شهری، توسعه عمرانی، اجتماعی، اقتصادی و انسانی در سطح روستا ها و روستائیان، تشکیل و توسعه بنگاه های موازی خدمات رسان وظایف تعاون روستایی در سطح روستا ها و بخش کشاورزی و عدم کاربست استراتژی های رقابتی در مواجهه با رقبا و.. . ، رویکرد انفعالی را در پیش گرفته بود. اما در طول سال جهش تولید (1399)، اقدامات تحولی گسترده و درعین حال زیر بنایی برای کارآمد سازی شبکه در حوزه ترویج تعاونگری به سرانجام رساند که خلاصه ای از این اقدامات به شرح ذیل برای اطلاع مخاطبان ایفاد می گردد.

 

 

* در حوزه توانمند سازی و توسعه مهارت های فنی و حرفه ای ارکان و اعضای شبکه با توجه به اینکه به استناد بند 2 ماده 15 و بندهای 1، 2، 3، ماده 132 قانون شرکت های تعاونی و همچنین بند 1 تا 7 ماده 3 قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، این مهم از وظایف اصلی سازمان محسوب می شود.

 

باز مهندسی ساختار و طراحی شبکه جدید از طریق اجرای مواد 60 و61 قانون شرکت ها، در طول یک سال گذشته با باز مهندسی و بهسازی فرآیندهای فوق، محتوا و سرفصل های دوره های آموزشی شبکه با رویکرد توسعه و تعمیق فعالیت های اقتصادی، بازرگانی، کار آفرینی ارائه و با پیگیری اجرایی 46 هزار نفر روز آموزش برای شبکه تعاون برگزار گردید.

 

 

* در حوزه بازسازی و بهسازی و تشکیل شبکه های نوین در طول یک سال گذشته در جهت نهاد سازی و سازماندهی تولیدکنندگان و بهره برداران، متناسب با سیاست ها و برنامه های جاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت های تخصصی برای توسعه کمی و کیفی تولید محصولت استراتژیک، این مهم در دستور کار سازمان قرار گرفت که بر این اساس با تشکیل کارگروه هایی مشترک با معاونت ها و دفاتر تخصصی وزارت متبوع، ضمن تدویناساسنامه های لازم با زمینه یابی و زمینه سازی در سطح استان ها و برنامه ریزی و پیگیری مستمر، سازمان موفق شد بیش از 320 شرکت تعاونی محصولی موضوعی را در استان ها سازماندهی و تشکیل دهد.

 

 

*در حوزه سامان بخشی به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی غیرفعال تحت پوشش سازمان که در گذشته مغفول مانده بود در جهت اجرایی نمودن این مهم، شیوه نامه طرح تعیین تکلیف (انحلال موجود قانون) تعاونی های غیرفعال تدوین و در هیات مدیره سازمان مورد تصویب و به استان ها ابلاغ گردید. بر این اساس با واکاوی و بررسی شرکت ها و تعاونی های غیر فعال تحت پوشش سازمان تعاون روستایی در سال گذشته به عنوان سال پایه؛ تعداد 290 تعاونی غیرفعال مورد بررسی و مراحل تعیین تکلیف و انحلال قانونی آنها به سرانجام رسید.

 

 

*در جهت فعال سازی و برنامه پذیر نمودن تعاونی ها و اتحادیه های موجود نیز دستورالعمل برنامه پذیر نمودن تعاونی ها و اتحادیه ها تهیه و به استان ها ارسال و ابلاغ گردید در این زمینه در طی یک سال گذشته تعداد 946 مدیرعامل جدیدالانتخاب برنامه خود را ارائه نموده است.

 

در همین راستا کلیه اتحادیه های ملی و سراسری نیز برنامه کوتاه مدت و بلند مدت خود را تدوین و ارائه نمودند که این برنامه ها در بروشور چاپ و مستند سازی گردید. همچنین در یک اقدام جدید برای برون رفت از چالش ها و موانع پیش رو و همچنین سهم بری بیشتر از بازار، گفتمان و دفاع حقوقی و صنفی در مقابل ساختار های برون شبکه ای، شورا های هماهنگی اتحادیه های سراسری و ملی و استانی شبکه تعاونی ها روستایی و کشاورزی تشکیل و به اقدامات توسعه مشترک و درون زا پرداختند.

 

 

*در حوزه باز مهندسی و بهسازی فرآیند تشکیل مجامع و همچنین تحول در شناسایی و انتخاب مدیران کارآمد، طرح ممیزی صلاحیت هیات مدیره و مدیران عامل هیات مدیره اتحادیه ها و شرکت های تعاونی در 10 ماده و 18 تبصره تدوین و بعد از بررسی های کارشناسی در کمیته های مربوطه، در هیات مدیره سازمان تصویب و برای اجرا به استان ها ابلاغ شده است.

 

در این زمینه همچنین جهت توسعه دایره مدیریتی و بهره گیری از پتانسیل و قابلیت سایر افراد عضو در سطح شبکه تعاونی ها و تشکل ها ماده مهم 51 قانون شرکت های تعاونی که سال ها مغفول مانده بود نیز از طرف رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان به استان ها ابلاغ گردید.

 

همچنین در این زمینه جهت تشکیل بهینه مجامع تعاونی ها و تشکل های تحت پوشش شبکه در شرایط کرونا، ضمن طراحی و بهره گیری از اپلیکیشن ها، نرم افزارها در فرایند انتخابات، 7 دستورالعمل و 1220 نامه هدایتی نیز تدوین و به استان ها ارسال گردید.

 

 

* در حوزه وظایف پایش، نظارتی و ارزشیابی شبکه تعاونی ها و تشکل های تحت پوشش سازمان و برای اجرایی نمودن بند 27 ماده 3 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی، در طول یکسال گذشته با تشکیل کمیته های تخصصی متشکل از همکاران شاخص ستادی و استانی، ضمن اصلاح و ایجاد بیش از 120 شاخص و باز سازی فرم های مربوطه نسبت به تدوین و ارسال دستور العمل جدید ارزشیابی به کلیه تعاونی ها و تشکل های تحت پوشش سازمان تعاون روستایی در هفت محور و عملکرد، ( میزان رعایت قوانین و مقررات، تامین و زیر ساخت، ساختار و عوامل مدیریتی، توانمند سازی و آموزش، رعایت ضوابط مالی، میزان فعالیت های اقتصادی و سایر فعالیت های تحولی و نوآورانه ) مورد ارزشیابی قرار گرفتند که گزارش توصیف و تحلیل آن برای بهره برداری و لحاظ در نظام برنامه ریزی و تصمیم گیری در اختیار مدیران ستادی و استانی قرار گرفت.

 

 

 

 

  

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت