شنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

ماهنامه کشاورزی اقتصادی شمارۀ 32-33 منتشر شد

 

 

 

? شمارۀ 32-33 مجله "پیش به سوی کشاورزی اقتصادی" چاپ شد. آنچه در این شماره می خوانید:
☘️ مصاحبه ای اختصاصی با جافر، رئیس هیات مدیریه اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی با عنوان "رویکرد جایگزین واردات گوشت مرغ، ضد ملی، مخرب و غیرواقعی".
☘️ دخالت دولت در قیمت گذاری گوشت مرغ باید واقع بینانه، هوشمندانه و به روز باشد که این مطلب نیز گفتگویی اختصاصی با حسن زاده، مدیرعامل اتحادیه مرغداران مازندران است.
☘️ واردات گوشت مرغ منطق اقتصادی ندارد!
☘️در گزارش دیگری از زبان کشاورزان کلزاکار به عدم رغبت آنان برای کاشت کلزا پرداخته ایم.
☘️ در تحلیلی اقتصادی با عنوان " برای نجات طرح خودکفایی روغن از شکست، حداقل قیمت کلزا 7 هزار تومان" تعیین نامناسب قیمت کلزا را مطرح کرده ایم.
? سرمقاله این شماره نیز به قلم منصور انصاری، تحلیلی است دربارۀ افت و خیزهای دلهره آور ماههای اخیر برای سرمایه گذاران یکی از مهمترین مسائل روز: " تولیدات صنعت مرغداری، بودن یا نبودن؛ مسئله این است"

 

کلیک کنید و بخوانید

 

 

  

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت