سه شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

مذاکره یا عدم مذاکره با آمریکا؛ اختلاف این نیست!

 

 

 

اگر از سپهر سیاسی جو زدۀ کنونی خارج شویم و از بیرون به یکی از مهم ترین موضوعات مطرح برای سرنوشت کشور نگاه کنیم، بحث مذاکره یا عدم مذاکره با آمریکا، به رغم اصلی بودن و پیچیده شدن در فضای سیاسی کشور، نه چندان پیچیده است و نه اختلاف عمده و جدی میان جناح های سیاسی کشور، زیرا تقریبا تمامی جناح های سیاسی با ژست های متفاوت خواستار مذاکره و گفتگو برای برطرف کردن تحریم های آزاردهنده و ویران کنندۀ اقتصاد و معیشت مردم و در نهایت تثبیت موقعیت خود در طراز بهتری از قدرت هستند.

 

گذشته از اداهای تندروانه و سر دادن شعارهای تند ضد آمریکایی که عده ای گمان می کنند به وسیله آن می توانند مقبولیت و محبوبیت بیشتری در میان مردم و به ویژه انقلابیون کسب نمایند، بحث مذاکره با آمریکا، میان سیاستمداران در قدرت و همه جناح ها، جدی و پذیرفته شده است، اما اختلاف بر سر این است که چه کسی و با چه شیوه ای مذاکره کند؟

 

به واقع موضوع «عدم مذاکره با آمریکا» اصلا مطرح نیست، زیرا در پشت صحنه و سطوح مختلف این پرسش ها تکرار می شود که آخرش چی؟ آیا می خواهیم با آمریکا و یا غرب وارد یک جنگ گسترده نظامی شویم؟ آیا می توانیم در چنین جنگی به حداقل پیروزی دست یابیم؟ آیا بر آنیم در جنگی خونین و بی سرانجام، بی آنکه به پیروزی و تفوق نظامی فکر کنیم، آتش داخل منطقه نبرد برافروزیم تا مگر با وارد کردن آسیب های جدی و جبران ناپذیر به دشمن نشان دهیم که قدرتمند هستیم؟

 

 

حال اگر بر فرض ثابت کنیم که قدرتمند هستیم، اما در جنگی خانمانسوز، زیرساخت های کشور را بر باد دهیم، این قدرتمندی فرضی به چه کار می آید و چه دردی از دردهای بی شمار مملکت را درمان خواهد کرد؟ آیا تاب آوری ملت تا به آخر در چنین شرایطی متصور است؟

این مجادله فرضی و کلی در میان سیاستمداران و جناح های سیاسی به یک برآیند روشن می رسد: « مذاکره اجتناب ناپذیر است»، اما اختلاف و مناقشه بر سر این است که یک جناح یا نوعی نگرش منبعث از دیپلماسی رئالیستی بسیار بدبینانه می گوید؛ « با افزایش قدرت نظامی و بُرد موشک های قاره پیما به فراسوی اروپا یا دست یابی به میزان بیشتری اورانیوم غنی شده با درصد بالاتر، آمریکا به هراس می افتد، با موضع پایین و تسلیم طلبانه پشت میز مذاکره می نشیند، بدون پیش شرط به برجام بازمی گردد و کمتر چوب لای چرخ گفتگوها می گذارد!

 

این نظریه بر این باور است که در جهان کنونی فقط می توان با زبان زور و قدرت نظامی با آمریکا، اروپا و حتی کشورهای موسوم به بلوک شرق که نسبتا تقابل جویی کمتری با کشور ما دارند سخن گفت تا اگر درگیری نظامی صورت گرفت جمهوری اسلامی ایران بتواند در گام اول آسیب های جدی به کشورهای غیردوست در منطقه و سپس جامعه جهانی با تقدم جبهه گسترده غرب اعم از آمریکا و اروپا وارد سازد، در چنین شرایطی خواهند پذیرفت که کشور ما به باشگاه کشورهای دارای تسلیحات اتمی بپیوندد و در برابر تخاصمات منطقه، آمریکا و سایر کشورها به تضمین های امنیتی پایدار دست یابد.

 

در برابر این دیدگاه با طیفهای مختلف موثر در مولفه های قدرت، دیدگاه دیگری وجود دارد که به صراحت بیان می کند؛ مناقشه یا مخاصمه با غرب، عرصه نظامی گری یا قدرت نظامی نیست. این دیدگاه بر این اصل عقلی پافشاری می کند که با دشمن با درجات متفاوت دشمنی باید در میدانی جنگید که حداقل شرایط برابر برای جنگیدن وجود داشته و این شرایط و صحنه جنگ را دستاوردهای دیپلماسی جهان و وجدان های بیدار جامعه جهانی در عرصه حق طلبی و دفاع از بعضی ارزش های انسانی جهان شمول افکار عمومی می داند.

این دیدگاه بر این باور است که بشر کنونی پس از قرن ها کشت و کشتار و جنگ های داخلی، منطقه ای و جهانی با ویرانی های بی انتها به این برهه رسیده است که مرزهای جغرافیایی الزاما نمی توانند با ماهیت و جوهره هویت ملت ها ارتباط تعیین کننده داشته باشند زیرا می توان مرزهای جغرافیایی را برداشت و هویت های ملی که ماهیتا از شاخص های دیگری شکل گرفته اند را در حوزه اثرگذاری مثبت و سازنده میان جامعه متکثر یک ملت حفظ کرد.

 

دنیای کنونی در یک فرارویی جدید و در درجات مختلف، جنگ های منبعث از نژاد، طایفه، قوم، قبیله و زبان را داخل سرزمین و حتی میان دو کشور پشت سر گذاشته و این ویژگی های هویتی کهن، دیگر مانند قرن های گذشته سیگنالهای قوی و برانگیزاننده در جوامع انسانی برای جنگیدن منتشر نمی کنند و البته به تدریج ضرب آهنگ کندتری یافته اند.

این باور در ابعادی بزرگتر در میان کشورهای هم مرز و ژئوپلیتیک های منطقه ای، چه مانند کشورهای اروپایی و چه مناطق دور از هم، مانند رابطه آمریکا با کشورهای اروپایی، به صورت پیمان های نوشته و نانوشته مبنای مناسبات سیاسی و مبادلات اقتصادی قرار گرفته است.

این ایده جدید البته با ریشه فلسفی کهن بر این باور است که در یک فضای ساختار پذیر، گفتگو، دیپلماسی و حفظ منافع متقابل منشا تصمیم گیری برای افزایش بهره وری در کیفیت زندگی انسان هایی با زبان، قومیت، فرهنگ و تاریخ های متفاوت قرار گرفته، هر چند شعله تضادهای گفته شده خاموش نشده.

این دیدگاه در کلیت خود، مذاکره با آمریکا را بر مبنای همین نظریه می پسندد و به عبارتی باید گفت؛ جناح یا جناح هایی از سیاسیون کشور معتقدند که حفظ منافع ملی و رفاه و آسایش مردم در یک فرایند پایدار از این طریق تضمین می شود.

 

این دو دیدگاه حتی در کشورهایی مانند آمریکا و برخی جناح های سیاسی اروپا به نسبت های مختلف و کیفیت های کم و زیاد متفاوت وجود دارد و منشا اثر و اقدام است.

نگرش ترامپ - بولتونیسم که به صورت یک طیف در دیپلماسی آمریکا وجود دارد نیز بر این باور است که این قدرتِ ناوگان های مجهز و زیردریایی های غول پیکر و هواپیماهای رادار گریز دوربرد اف 35 و خلاصه قدرت نظامی در کنار اعمال زور به اشکال مختلف از جمله تحریم های بی رحمانه و ضد انسانی است که جمهوری اسلامی را وادار به تسلیم و قبول شکست می کند.

 

حال گفته می شود بایدن گرچه ماهیتا نمود دیگری از جوهره تاریخ قدرت طلبانه و برتری جویانه آمریکاست اما قصد ندارد و نمی خواهد مانند این جناح فکری با ایران برخورد کند.

از سوی دیگر و قبل از تفوق دو دیدگاهی که برشمردیم باید گفت؛ اگر ایران بخواهد با باور قدرت نظامی و توسعه آن وارد بحثِ مذاکره با آمریکا یا برقراری روابط با آن و کشورهای اروپایی و منطقه شود، پا به عرصه یک مسابقه تسلیحاتی بی انتها با کشورهایی خواهد گذارد که زیرساختها و اعتبارات بیشتری برای نو به نو کردن تسلیحات و قدرت نظامی خود دارند، و چه بسا در نهایت آن شود که بعد از «سالت 2» و در دوره گورباچف اتفاق افتاد: جدا کردن کلاهک های اتمی موشک های قاره پیما و امحای آنها در برابر دوربین های تلویزیونی و تغییر رویکرد تقابل جویی تسلیحاتی دو کشور آمریکا و شوروی به جانب رقابت ها و تفوق های گسترده اقتصادی در ژئواکونومیک های مهم جهان.

 

در ادامه این بحث و در سرفصلی دیگر به ریشه های نظری دو دیدگاه گفته شده می پردازیم، اما به هر حال درست آن است که با تعابیر و تعاریف نادرست و سنتی از مفاهیمی چون استقلال، غیرت و عزت ملی، روشی اتخاذ نکنیم که منافع ملی آسیب ببیند و مردم را ناراضی و در جایگاه اعتراض و تقابل جویی توام با برخوردهای شتاب زده و بی سرانجام قرار دهیم!

در توضیح بیشتر؛ القای صحنه دیپلماسی جهان در هر زمان و در هر شرایط بر مبنای رئالیسم بدبینانه و برخورد مناقشه آمیز و این باور که اقتصاد، اگر هم نقشی داشته باشد به واسطه نقش آن در قدرت نظامی است، اگر نگویم نخ نما شده، می توان گفت که تنها راه اعمال دیپلماسی نیست و دیریست که این تفکر، یکه تازی خود در حفظ منافع ملی و تقابل جویی در مناطق نبرد دیپلماتیک را از دست داده است.

 

بسیاری از کشورها برای تحکیم اقتدار خود، راهبردهای متکی بر نظریه وابستگی متقابل «کانت» که باور داشت «پیوندهای اقتصادی میان کشورها باعث همگرایی فزاینده می شود و روابط میان دولت ها و تعارضات آنها می تواند از راه های ترافع و داوری و نه الزاما از طریق خشونت حل شود» را پیش گرفته اند.

نظریه « هابز» برای تعیین نوع دیپلماسی در جهان کنونی کاربرد اندکی دارد. نمی توان آرامش میان کشورهای جهان را بر اساس این نظریه که « انسان، گرگِ انسان و ذاتا شرور و برتری جو است»، لذا جنگ ها و تقابل جویی نظامی اجتناب ناپذیر است را در شرایطی مبنای روابط بین الملل قرار داد که دانش و اطلاعات، در عرصه های عمومی و تخصصی جهانی شده است.

در چنین جهانی، نه شیوه های مک کارتیسم آمریکایی و نه رقابت های تسلیحاتی این کشور با اتحاد جماهیر شوروی، در میان اندیشه ها و وجدان های بیدار جامعه بشری - که از پهنه گسترده و اجتناب ناپذیر کسب اطلاعات گریزی ندارد- معنی و مفهوم ندارند.

 

اندیشمندان، سیاستمداران و روسای دولت ها و حتی شرکت های بزرگ چند ملیتی مستقل از دولت ها، وقتی به این گذشتۀ مملو از تخاصم و تقابل و صرف بودجه های هنگفت تسلیحاتی نگاه می کنند با خود می گویند؛ این بشر با این همه نفرت و جنگجویی برای نابودی و امحای خود از کجا آمده و منبعث از چه اندیشه ای در لبه پرتگاه نابودی انسان های دیگر قرار گرفته بود؟

این بحث در شرایطی است که وضعیت حکمرانی در بعد سیاسی و سیاست خارجی آمریکا الزاما سمت دیگری یافته است، هرچند هنوز کشورهایی هستند که جهان را محل تضادهای آشتی ناپذیر و مملو از تخاصم و دشمنی می دانند و تاریخ قرن های متمادی مخاصمه که در نهایت به گفتگو، صلح و سازش و همبستگی متقابل اقتصادی و سیاسی و تامین منافع متقابل رسیده اند را نخوانده یا مورد مداقه قرار نداده اند.

 

اگر باور کنیم که الزاما، انسان همچون انسان هابزی «گرگ انسان» نیست و سهم مخاصمه و مقابله جویی نظامی و تسلیحاتی در جهان کنونی می تواند اندک و ناچیز باشد، به یقین نوع گفتگو، مذاکره و تفاهم ما فرق خواهد کرد و به دستاوردهای ماندگار جهان پسند در دیپلماسی کسب خواهیم کرد و در عین حال آنچنان چیزی که تعیین کننده باشد از دست نخواهیم داد.

 

خوب است یاد آور شویم در تمامی طول تاریخ اندیشۀ سیاسی، سیاستمداران دریافته اند در شرایطی - حتی اگر تن به جنگی بدهند- وقتی منافع سرزمین، ملت یا دولت هایشان محقق شده که سنجشی دقیق و واقع بینانه از برابری یا نابرابری توان نظامی طرف متقابلشان داشته اند.

به نظر می رسد که ریشه های اختلاف و به نوعی جدال سیاسی موجود میان جناح ها در کشور ما، گذشته از ظاهر سازی های وجاهت طلبانه، هر کدام به طور عمده منبعث از این دو نظریه هستند و اگر این بحث را به گفتمانی ملی و رسانه ای تبدیل کنیم، به برآمدی موثر برای حل مشکل تاریخی چگونگی مذاکره با آمریکا خواهیم رسید.

 

منصور انصاری

پژوهشگر سیاسی، اقتصادی

03/ 10/ 99 

 

 

 

 

SarmayehGozariKousar

Mahan00

Dizbad00

SharifAbad00

Eshragh00

Khorak-Dam-Pars00

Abzi-Exir00

SanayeKeshavarzi00

KHavarDasht00

Dena00

Panbeh-Khorasan00

SHimiDarouKousar00

Azmayeshgah-Kowsar00

VIV MEA GIF Banner EN 500x700px 01

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت