یکشنبه, ۰۳ شهریور ۱۳۹۸

تایید عملکرد شرکت پشتیبانی از سوی وزیر جهاد کشاورزی

 

 

 

بنابر گزارش اخبار سبز ایران، وزیر جهاد کشاورزی گفت: در شرایط فعلی، سهم شرکت پشتیبانی امور دام در حوزه تامین و توزیع نهاده ها افزایش چشمگیری داشته است. شرکت پشتیبانی امور دام کشور مسئولیت تمامی کالا و ذخایر استراتژیک را بر عهده دارد و در این خصوص باید با توجه به افزایش سهم این شرکت در تامین بیش از پیش کالا، تمهیدات لازم برای حفظ کیفیت و کمیت کالا در انبارها و سردخانه ها اندیشیده شود.

وزیر جهاد کشاورزی در جمع هیات مدیره و مدیران شرکت پشتیبانی امور دام کشور همچنین افزود: تامین نهاده های تولید توسط تشکل ها، اتحادیه ها و تعاونی های تولیدکنندگان ضروری است. نهاده های تولید را باید تشکل ها، اتحادیه ها و تعاونی های تولید کنندگان تامین کنند. لازم است شرکت پشتیبانی امور دام با تمام توان در کنار تشکل ها و بخش خصوصی وارد کننده، نسبت به تامین نهاده اقدام نماید.

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت