سه شنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۸

نتایج انتخابات هيئت مديره جدید مجمع انجمن اتماك

 

entkhab

خداي را شاكريم كه با همت بلند اعضا و مشاركت بي سابقه خانواده صنفي اتماك، در تاريخ چهارم شهريور ماه ٩٨، جلسه مجمع انجمن اتماك در محل اتاق بازرگاني ايران به منظور انتخاب هيئت مديره جديد با مشاركت حداكثري اعضا برگزار گرديد.

بي ترديد حضور فعال و بي سابقه ٩٥ درصد از اعضا مجمع در اين دوره از انتخابات انجمن،بيان روشن حسن روابط درون صنفي ، اعلام مجدد همدلي بين اعضا انجمن و نيز حمايت جدي از پيگيري حقوق صنفي و اجراي اين ماموريت توسط نمايندگان منتخب خود در كسوت هيئت مديره بود كه مراتب تحسين و تقدير را به همراه دارد.

بر اساس تصميم مجمع انجمن اتماك و نتايج انتخابات ، آقايان:

حميدرضا نامي

حسين سبط روضاتي

علي اصغر خيري

عبدالكريم آقا ميري

افشين هاشمي

بعنوان اعضا اصلي هيئت مديره و

سركار خانم فاطمه زارع

آقاي حسن چهل اميران

به ترتيب بعنوان اعضا علي البدل هيئت مديره انتخاب و منصوب گرديدند.

شايان ذكرست بر اساس مصوبه قبلي مجمع،   آقاي مجيد حسيني و سركار خانم فائقه اصانلو به ترتيب بازرس اصلي و علي البدل اين انجمن هستند.

اتماك، انجمن توليدكنندگان تراكتور، كمباين، ادوات و تجهيزات كشاورزي كشور

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت