یکشنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

 

پروژه تکراری بررسی استیضاح حجتی در کمیسیون کشاورزی مجلس

 

 

اعلام چنین خبرهایی که نه به دار است نه به بار، از سوی نمایندگان، شان اطلاع رسانی و خبری ندارد.

دکتر شاعری عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و آب مجلس به یک رسانه رسمی خبر داده است که یکشنبه قرار است موضوع استیضاح حجتی وزیر جهاد کشاورزی در این کمیسیون بررسی شود.

اخبار سبز ایران:گرچه استیضاح، از دیرباز بر سر موضوعات ملی و نه الزاما منطقه ای و محدود، از وظایف مجلس است اما اعلام چنین خبرهایی که در حد بررسی است در شان نمایندگان مجلس نیست و فقط یک فضای رسانه ای با دامنه اندک ایجاد می کند که بیشتر به خودزنی شباهت دارد و وهن است برای ساحت مجلس به ویژه برای کمیسیون کشاورزی که هم سخنگو دارد و هم رئیس.

 اگر دکتر کیخا که ریاست دوره ای کمیسیون را بر عهده دارد با قید کلمه «جدی» اطلاع رسانی می کرد جای تامل داشت ولی اینکه یک بررسی متعارف را که هنوز هم قطعیت نیافته به عنوان یک خبر اعلام می کنیم فقط فضا سازی است. این موضع گیری ها نفعی به حال کشاورز و کشاورزان کشور، نه در این یا آن منطقه بلکه درکل کشور نخواهد داشت.

اخبار سبز ایران:گرچه عمل گرایی حجتی و بازدیدهای مداوم و مستمر ایشان در تمامی نقاط کشور و افتتاح پروژه های کوچک و بزرگ، ظن تضعیف مدیریت های استانی را تقویت کرده است و بسیاری از سرمایه گذاران واحدهای کوچک و بزرگ در سراسر ایران، افتتاح واحدهای خود را فقط با حضو وزیر، رسمی می دانند که موجب تمرکز گرایی بازدارنده در عرصه توسعه کشاورزی می شود و اقتدار مدیران سازمان های جهاد کشاورزی و استانداران را کاهش و از میزان مشارکت و مسئولیت آنها می کاهد. این می تواند نقدی مشفقانه برای وزیر باشد،ولی علاقه و جهد و جد ایشان در این سرکشی ها از وجه مسئولیت پذیری و اخلاق مداری ستودنی است.

جمعه/ 23/آذر

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت