یکشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۸

اولین نشست هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی با مدیرعامل جدید

 

ببهمن

بعد از انتصاب مدیرعامل جدید هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ، اولین جلسه هیئت مدیره با حضور کلیه اعضا ، بازرسین و مشاورین در محل دفتر اتحادیه برگزارشد و پس از ارائه گزارش فعالیت های انجام شده توسط جافری رئیس هیئت مدیره مهمترین مسائل اتحادیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید که پیگیریهای لازم صورت گیرد.

در این نشست بر همگرائی و وحدت بین مرغداران، تشکلها و کلیه فعالان بخش در جهت کاهش تنش و افزایش تمرکز بر فعالیت های صنعت مرغداری و دفاع مشروع از حقوق قانونی و به حق مرغداران در شرایط حساس حاضر تاکیدشد .

همچنین مطرح شد که در راستای تشریح و تحلیل شرایط حاکم موجود بر صنعت مرغداری کشور از طریق ارتباط متناسب با دستگاه های ذیربط و تاکید بر حفظ حقوق قانونی و مشروع مرغداران و کاهش فشار بر تولید کنندگان تلاش شود.ایجاد تغییرات ساختاری مناسب با وضعیت کنونی ، شفاف سازی معتبر ، اطلاع رسانی و وحدت رویه از جمله مباحث دیگری بود که مورد توافق اعضای هیات مدیره و مدیرعامل جدید قرارگرفت.

پیگیری سریع برای تامین نهاده ها و سهمیه های مربوط به تدوین برنامه و مشارکت بیشتر اتحادیه های استانی مورد تایید قرارگرفت.

در پایان جلسه بهمن محمدیاری مدیر عامل جدید ضمن بر شمردن برنامه ها و شیوه فعالیت خود یادآور شد که تمام تلاش خود را در جهت تغییرات اساسی در اتحادیه و پیگیری کلیه امور و موارد عنوان شده بکار خواهدگرفت و ضمن ایجاد همگرائی ، با شفافیت و ایجاد اعتماد لازم در راستای رسیدن به اهداف و برنامه های مد نظر گام برخواهد داشت.

در پایان جلسه دکتر شفیعی بعنوان سخنگوی اتحادیه انتخاب و مقرر شد تا از این به بعد کلیه مواضع و برنامه های اتحادیه از طریق ایشان اعلام و در این زمینه وحدت رویه رعایت گردد.

 

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت