جمعه, ۲۸ تیر ۱۳۹۸

کاهش قیمت نهاده ها از جمله سویا

پهلو گرفته

براساس گفته یک منبع موثق با ترخیص 5 کشتی دموراژ شده (پهلو گرفته) در بندرعباس و ادامه این روند ، صاحبنظران صنعت مرغداری به خبرنگار کشاورزی آینده جهان (پایگاه اخبار سبز ایران) از سقوط قیمت نهاده ها در چند روز آینده خبر دادند.

این خبر گرچه ممکن است برای واسطه های نامتعارف که سویا و نهاده ها را در پوشش واحدهای مرغداری و دامداری انبار کرده اند ، خوشایند نباشد ولی برای مرغداران نگران، امیدوارکننده است؛ مهمتر از این رخداد، شرکت پشتیبانی امور دام در چارچوب حمایت از صنعت دام و طیور قراردادی به حجم حدود 100 هزار تن سویا با اتحادیه سراسری مرغداران کشور برای توزیع عادلانه این نهاده ها منعقد کرده است که این خود نیز تکانه ای تاثیرگذار در ایجاد تعادل در بازار نهاده ها خواهد بود.

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت