سه شنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۸

الزام توزیع نهاده های وارداتی اخیر از طریق اتحادیه سراسری برای تثبیت قیمت

 

jafer

جافر: شرایط آشفته بازار و نفوذ واسطه های غیرمتعارف ایجاب می کند که نهاده های وارداتی توسط اتحادیه سراسری و تشکل ها در میان مرغداران توزیع شود.

علامحسین جافر رئیس هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغداران کشور در گفتگو با خبرنگار کشاورزی آینده جهان (اخبار سبز ایران) گفت: با توجه به ترخیص محموله های وارداتی کشتی های حامل ذرت، سویا و جو برای جلوگیری از جولان دلالها و واسطه های غیرمتعارف ضروری است وزیرجهادکشاورزی دستور دهد که بخش عمده ای از این نهاده ها با نظارت توسط تشکل های سراسری از جمله اتحادیه سراسری مرغداران کشور توزیع شود.

مهندس جافر یادآور شد به رغم نظارت و کنترل همه جانبه شرکت پشتیبانی امور دام بر محموله های تحویلی، متاسفانه باز هم به دلایل مختلف از جمله قدرت نقدینگی ، واسطه ها بیشتر از تولیدکنندگان واقعی به نهاده ها دسترسی دارند و این خود موجب افزایش و نوسان مداوم قیمت می شود .

راه مقابله جدی با این پدیده ناهنجار که بازار را آشفته می کند و مانع تثبیت قیمت نهاده ها می گردد توزیع نهاده ها توسط تشکل های مختلف مرغداران است که امکان نظارت بر آنها بسیار راحت است؛ اگر این اقدام سازماندهی شود طبعا" تشکل ها ملزم به پاسخگویی به مرغداران و بازار می شوند و تولید تقویت می شود.

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت