دوشنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

خط مشی اعتباری بانک کشاورزی منطبق با اصول بین المللی تامین مالی سبز  

 

4444

 

با اجرای کامل اصول بانکداری سبز در بانک کشاورزی که با همکاری دفتر عمران سازمان ملل UNDP صورت گرفت، خط مشی اعتباری این بانک به طور کامل با استانداردهای زیست محیطی و اصول بین المللی توسعه پایدار و تامین مالی سبز منطبق شد.

این بانک با همکاری دفتر عمران سازمان ملل (UNDP ) و تحت نظارت وزارت امور خارجه، پروژه بین المللی « بانکداری سبز در راستای رشد فراگیر و توسعه پایدار» را از سال 1392 آغاز و در سال جاری با موفقیت به پایان رساند.

بر اساس این گزارش، پروژه بانکداری سبز در بانک کشاورزی برای انطباق خط مشی اعتباری بانک با توصیه ها و الزامات زیست محیطی و معیارهای بین المللی رشد فراگیر و توسعه پایدار اجرا شد و هدف آن، هدایت فعالیت های تولیدی و اقتصادی کشور در مسیر توسعه پایدار از طریق پرداخت صحیح و نظارت شده تسهیلات و تصویب طرح های منطبق با استانداردهای بین المللی است.

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت