یکشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۸

آفند مهندسان کشاورزی برای سرکوب ملخ های مهاجم

  

  

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور آمادگی برای مقابله با میهمانان ناخوانده و ویرانگر را با عمده قوای مهندسی کشاورزی اعلام کرد.

متن نامه به امضای دکتر رمضان نژاد رئیس این سازمان به شرح زیر است:

 

 

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت