سه شنبه, ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

نيم نگاهي بر وضعيت كارخانجات خوراك دام، طيور و آبزيان ايران

pellet-bg-min

در آخرين سرشماري انجمن صنايع خوراك دام، طيور و آبزيان ايران از ٦٤٥ كارخانه موجود در كشور تعداد ٤٦٢ كارخانه فعال و مستنداتشان را به دفتر انجمن ارسال كرده اند. درصد خطاي اين اطلاعات ٥٪‏ مي باشد.

از اين تعداد ٢٩/٢٢٪‏ سابقه فعاليت مديران عامل بين ٥ تا ١٠ سال مي باشد و ٢١/٤٢٪‏ زير ٥ سال سابقه مديريت دارند.

از اين تعداد ٣٧/٢٢٪‏ تحصيلات مديران عامل ليسانس و ١٦/٤٥٪‏ فوق ليسانس و ٦/٤٩٪‏ زيرديپلم هستند.

از اين تعداد ١٥٧ واحد توليدي حد فاصل سالهاي ١٣٨٩ تا ١٣٩٤ افتتاح شده و ١٤ كارخانه از سال ١٣٤١ تا ١٣٥٨ شروع به كار كرده اند. در دو سال گذشته ٤٣ واحد به مجموع توليدكننده هاي خوراك كشور اضافه شده اند.

در اين واحدها ٨١٥٥ كارمند مرد و ٩٦٧ كارمند زن مشغول فعاليت مي باشند.

تعداد دامپزشكان شاغل در كارخانجات ٣٩٩ و متخصص تغذيه ٤٩٢ و ١٠١١ تكنسين فني در اين مجموعه ها مشغول فعاليت دارند.

تعداد ٣٩ واحد داراي كد IR و ٦٣ واحد در حال دريافت اين كد هستند. ٦٣/٦٤٪‏ از واحدها كد IR ندارند.

از اين تعداد ٧٤/٦٨٪‏ از واحدها در ٥ سال گذشته دستگاههاي خود را به روز رساني كرده اند.

از اين تعداد ٤٠/٢٨٪‏ ماشين آلات داخلي، ٢٨/٣٥٪‏ ماشين آلات خارجي و ٢٨/٧٥٪‏ از هر دو نوع ماشين آلات بهره برده اند.

از اين تعداد ١٥٢ واحد خوراك دام و طيور، ٢٣ واحد خوراك آبزيان، ١٠٤ واحد خوراك دام، ١٠٩ واحد خوراك طيور، ٣ واحد خوراك دام و آبزيان و ٥ واحد خوراك طيور و آبزيان را در خط توليدشان دارند. در واقع ٣٢/٩٪‏ از كارخانجات تحت مطالعه خط توليد خوراك دام و طيور را دارند.

از اين تعداد ٩٩ واحد؛ نوع توليداتشان از لحاظ فيزيكي آرد(مش)، ٨ واحد اكسترود، ١٥٢ واحد پلت، ١٥٣ واحد آرد(مش) و پلت مي باشد.

از اين تعداد ٥٩ واحد با شركتهاي خارجي در توليد محصولاتشان با شركتهاي خارجي همكاري ميكنند. اين يعني بيش از ٨٧٪‏ از واحدها ارتباطي با دنياي خارج ندارند.

از اين تعداد ٥١ واحد سابقه صادرات انواع خوراك دام، طيور و آبزيان را در كارنامه خود دارند. اين يعني بيش از ٨٨٪‏ از واحدهاي توليدي محصولاتشان صادرات محور نيست.

از اين تعداد ١٩ واحد قرارداد توليد تحت ليسانس با شركاي خارجي را منعقد و يا در حال انعقاد هستند. اين يعني ٩٦٪‏ از واحدها مسير سختي دارند تا بين المللي شوند.

از اين تعداد ١٤ كارخانه داراي محصولاتي هستند كه به مرحله ثبت اختراع رسيده است. اين يعني ٩٧٪‏ از واحدها ارتباط كمي با مراكز تحقيقاتي و پژوهشي دارند.

از اين تعداد ١٧٣ واحد توليدي آزمايشگاههاي مورد تاييد سازمان دامپزشكي و ٥٢ واحد آزمايشگاههاي مورد تاييد سازمان ملي استاندارد و ٦١ واحد آزمايشهاي مورد تاييد سازمان دامپزشكي و استاندارد را ميتوانند انجام دهند.

از اين تعداد آزمايشگاههاي ٥٩/٨٧٪‏ از كارخانجات خوراك دام تجهيزات ميكروبي ندارد. همچنين ٥١/٣٪‏ امكانات آزمايش پروتيين خام، ٥٤/٩٨٪‏ آزمايش خاكستر، ٦١/٦٩٪‏ آزمايش فيير، ٦٣/٦٤٪‏ آزمايش چربي، ٩٣/٢٩٪‏ آزمايش فلزات سنگين، ٩٦/٩٧٪‏ Elisa، ٩٧/٦٢٪‏ HPLC و ٩٧/٦٢٪‏ GC را ندارند.

تعداد ٢٦٤ نفر شاغل در آزمايشگاههاي كارخانجات خوراك دام هستند. ضمن اينكه ٤٣/٠٧٪‏ از واحدهاي توليد خوراك دام كشور داراي مسئول كنترل كيفيت در آزمايشگاههايشان هستند.

طبق آماري كه در سال گذشته به دفتر اين انجمن رسيده بيشترين تعداد كارخانجات فعال و داراي پروانه بهداشتي را استان مازندران با ٤٨ واحد و كمترين را استان لرستان با ٢ واحد ثبت كرده است. البته گزارشات ديگر استان خراسان رضوي را به عنوان بيشترين تعداد واحد مستقر معرفي ميكند و مازندران در رتبه بعدي قرار مي گيرد، اما صرفاً ٢٩ واحد از آن استان اسناد و مستنداتشان را به دفتر انجمن ارسال نمودند. استان گلستان و فارس در رتبه هاي بعدي قرار دارند.

بر اساس ظرفيت اسمي نيز استان گلستان با ١/١٩٣ ميليون تن در رتبه اول، آذربايجان شرقي با ٩٨٥ هزار تن و فارس با ٩٦٨ هزار تن در رتبه هاي بعدي قرار دارند. امروز ٣٠٪‏ از خوراك دام صنعتي كشور در اين ٣ استان توليد مي شود.

نكته اي كه بسيار مهم است كه بدانيد؛ در سال ١٣٩٥ علارغم توليد ٢٦/٦٣٪‏ از جوجه ريزي هاي كشور در استان مازندران اما ٧/٠١٪‏ از توليد خوراك طيور كشور در اين استان صورت گرفته است. همچنين ١٧/٠٢٪‏ از جوجه ريزي كشور در استان گيلان صورت گرفته اما ٤/٦٥٪‏ از توليد خوراك در اين استان صورت گرفته و اين استان خوراك مصرفي را از استانهاي ديگر وارد مي كند.

منبع : انجمن صنايع خوراك دام، طيور و آبزيان ايران

SarmayehGozariKousar

Mahan00

Dizbad00

SharifAbad00

Eshragh00

Khorak-Dam-Pars00

Abzi-Exir00

SanayeKeshavarzi00

KHavarDasht00

Dena00

Panbeh-Khorasan00

SHimiDarouKousar00

Azmayeshgah-Kowsar00

VIV MEA GIF Banner EN 500x700px 01

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت