یکشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۸

 

ماهنامه کشاورزی اقتصادی

شماره نخست سال اول

 

 

 

مطالعه ماهنامه

 

اولین شماره مجله تحلیلی اقتصادی با عنوان "پیش به سوی کشاورزی اقتصادی" که به اختصار "کشاورزی اقتصادی" نامیده می شود، توسط تیم پرسابقه، ورزیده و فعال در عرصه نشریات تخصصی کشاورزی انتشار یافت. این مجله با مدیر مسئولی خانم فرانک مسعودی دبیر گزارش و ویراستار و مترجم پیشین مجله "دامپروران" و با سردبیری منصور انصاری، نام آشنای مطبوعات کشاورزی، چاپ و انتشار یافت. دبیر هیات تحریریه مجله، منصور انصاری در رابطه با این نشریه اقتصادی جدید در گفتگو با خبرنگار ما ( Agri Economic Press)گفت: از آنجا که کشاورزی کشور در عرصه نظری، تصمیم گیری های کلان اجرایی، سیاست گذاری و برنامه ریزی و تخصیص بودجه و اعتبار میان دو شیوه تولید معیشتی، سنتی و کشاورزی مدرن و صنعتی یا کشاورزی اقتصادی و مقرون به صرفه با توان رقابت کالایی در بازار، گرفتار بوده و هست و نتوانسته یا نخواسته است که برای این هردو، جداگانه و به تفکیک چاره اندیشی کند، بر آن شدیم که نشریه ای با تحلیل های اقتصادی و سمت وسوی پارادایم جدید کشاورزی جهانی برای کمک به حل این موضوع منتشر کنیم.

وی یادآور شد که کشاورزی کشور برای بقا و دوام، تحکیم استقلال کشور، رویارویی با بازارهای جهانی، کاهش واردات بی رویه و تولید انبوه با ضریب بهره وری بالا، چاره ای جز سمت گیری به سوی کشاورزی اقتصادی ندارد. بحث کشاورزی معیشتی، کشاورزان و بهره وران سنتی می بایست در عرصه دیگری از مسئولیت های حاکمیتی تعریف و مورد مداقه و توجه قرار گیرد و در حوزه مسئولیت های اجتماعی برای آن چاره اندیشی شود. تمام توجه اقتصاد کلان کشور می بایست از کشاورزی معیشتی که حجم قابل توجهی از منابع آب و خاک را نیز به کار می گیرد منفک و معطوف به کشاورزی اقتصادی باشد.

تردیدی نیست که در سایه پیشرفت کشاورزی اقتصادی و احداث صنایع تبدیلی و تکمیلی مجهز و پربازده، کشاورزان سنتی و تولید معیشتی نیز از نظر اشتغال و درآمد بیشتر بهره مند می شوند.

منصور انصاری گفت: با انگیزه و البته کمک صاحب نظران و فرهیختگان، انتشار مجله ای با همین عنوان را شروع کرده ایم و شک نداریم که بسیاری از صاحبان صنایع مرتبط و تولیدکنندگان عمده در عرصه کشاورزی و دامپروری و حتی بعضی از مسئولان که خود نیز از دیرباز چنین دیدگاهی داشته و دارند به یاری ما خواهند آمد.

 

 

 

 

 

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت