سه شنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۹۸

مرغداران دنبال افزايش قيمت نيستند!

 

jafer

 

يکي از حلقه هاي تعيين کننده در صنعت مرغداري توليد کنندگان گوشت مرغ هستند که گفته مي شود به تعداد 22 هزار واحد در انداز هاي کوچک 5 هزار تايي تا واحدهايي بالغ بر يک ميليون قطعه در مالکيت اشخاص و يا شرکت هاي معظم و متعلق به بخش خصوصي فعاليت دارند.

5 نژاد عمده اجداد تجاري به نسبت ها و درصدهاي متفاوت و با کمک توليد کنندگان جوجه يک روزه، طبق قاعده نوبت از اين 5 نژاد عمده در واحدهاي خود جوجه ريزي مي کنند. گرچه رقابت وجود دارد ولي يک نژاد معتبر و سرشناس، توليد و عرضه بخش عمده و اساسي جوجه يک روزه کشور را بر عهده دارد که حسب نقل مديران ارشد اين نژاد اجداد تجاري حداقل براي دو سال آينده قراردادهاي بين المللي تامين جوجه مورد نياز واحدهاي مرغداري گوشتي موجود کشور تامين شده است و جاي نگراني نيست. به واقع با اتکا به توليدات اين نژاد و نژادهاي ديگر، ماده اوليه و اصلي پرورش و توليد بالغ بر دو ميليون و دويست هزار تن گوشت مرغ براي تامين نياز داخل و حتي فراتر از آن صادرات در کشور موجود است.

براي کامل کردن گزارش ويژه اين شماره در صنعت مرغداري با مهندس غلامحسين جافر رئيس هيات مديره اتحاديه سراسري مرغداران کشور که خود يکي از تشکل هاي اصلي صحنه توليد گوشت مرغ کشور است تماس مي گيريم تا در مورد توانمندي هاي صنعت مرغداري و چالش ها، تهديدات موجود براي تداوم توليد اين حجم عظيم گوشت مرغ در شرايط کنوني تحريم ها با ايشان گفتگو کنيم.

رئيس هيات مديره اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي چون هميشه با آمادگي و اعتقاد به بحث هاي منطقي در شرايط حساس به سوالات ما پاسخ مي دهد که حاوي نکات ارزشمندي است و مي تواند براي تصميم گيرندگان و تصميم سازان اقتصادي و بازرگاني به ويژه در حوزه تامين گوشت مرغ و شرايط بازار حائز اهميت و حاوي نکاتي تعيين کننده باشد.

دستاوردهاي عظيم صنعت مرغداري را دست کم نگيريد

جافر به خبرنگار ما مي گويد: نکته اي که بسيار اهميت دارد و خوب است نمايندگان ملت و تصميم گيرندگان ارشد اقتصادي و سياست گذاران بازرگاني کشور در اين شرايط دشوار حاصل شده از تحريم هاي ناجوانمردانه به آن توجه کنند، دستاوردهاي عظيم و قابل تحسين در حلقه هاي متعدد صنعت مرغداري است که حاصل بالغ بر 60 سال تلاش بخش خصوصي براي تامين گوشت مرغ در کشور است.

جافر مي گويد: هم روند با رشد جمعيت، ارتقا سطح رفاه و تغذيه مردم و گسترش جوامع شهري، صنعت مرغداري کشور توانسته است رشد کند و پابه پاي افزايش مصرف توليدات کمي و کيفي خود را افزايش دهد. گرچه بازار گوشت مرغ و تخم مرغ در کشور ما متاثر از شرايط بيروني، تمايزها و تفاوت هاي فصلي، همچنين بازار، با نوسانات کم و زياد مواجه بوده و بسياري از فعالان از چرخه توليد خارج شده اند اما صنعت مرغداري کشور با بيماري هاي طيور از يک سو، کمبودها و نوسانات نرخ ارز طي سال هاي بعد از انقلاب، همچنين انواع بيماري ها و تمامي چالش ها که بعضا ذاتي اين فعاليت توليدي هستند مقابله کرده و بسياري از بحران ها را پشت سر گذاشته است.

مهندس جافر مي گويد: اينک صنعت مرغداري آبديده و پخته در مقابل بحراني گسترده قرار گرفته است که به اعتقاد اينجانب و بر اساس تجارب پيشکسوتان اين صنعت، قدرت مقابله و عبور از آن را دارد و با جرات مي توان گفت از اين مخمصه اي که آمريکا براي اقتصاد کشور ايجاد کرده است سربلند و مفتخر بيرون خواهد آمد.

توانايي هاي آشکار و پنهان صنعت مرغداري

جافر گفت: آنچه که مي گويم بر اساس شاخص هاي اصلي و بنيادهاي به وجود آمده در صنعت مرغداري است؛ از جمله دانش علمي و تجارب عملي و کاربردي در بخش هاي مختلف از مقطع لاين تا اجداد تجاري، مديريت تغذيه، فارم و پرورش دانش پيشرفته جيره نويسي و حتي ساخت تجهيزات و ماشين هاي مورد نياز، ايجاد سامانه سماصت(سامانه مديريت اطلاعات صنعت طيور) براي سازماندهي و مديريت توليد و فراتر از تجارب بخش خصوصي.

دولت نيز با آمادگي و درايت، نهاده هاي مورد نياز را پبش از موقع و با پيش بيني بحران ناشي از تحريم ها براي چندين ماه تامين و از نابساماني بازار نهاده ها جلوگيري کرد.

تشکيلات گسترده و سراسري مرغداري يک فرصت

جافر مي گويد: ساختار سازماندهي شده تشکيلات صنعت مرغداري اعم از اتحاديه سراسري، اتحاديه هاي استاني، تعاوني هاي شهرستاني در عرصه مرغ گوشتي و تشکل هاي متعدد مرغداري و انجمن ها و کانون هاي مرغداري همه آشکار مي سازد که اين صنعت از ساختار و شاکله اي محکم و سراسري برخوردار است.

مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران مي گويد: با اشاره به بخشي از توانايي هاي صنعت مرغداري و حجم سرمايه گذاري هاي انجام شده در حلقه هاي متعدد فرايند توليد مي خواهم بگويم که مسئولان بازرگاني توجه کنند منافع ملي در اتکا به توليد گوشت مرغ و حتي فراتر از آن، صادرات اين کالا است و نبايد در مقابل تکانه هاي مقطعي بازار زمزمه واردات بي دردسر و آسان واردات به ميان آيد.

توصيه به خويشتنداري مسئولان در مقام نوسان قيمت گوشت مرغ

جافر گفت: مسئولان خويشتنداري خود را در مقابل افزايش مقطعي قيمت گوشت مرغ حفظ کنند، کمااينکه هم اکنون اين افزايش قيمت که به طور قطع و يقين از سوي مرغداران نبوده فروکش کرده است.

وي افزود: قيمت گوشت مرغ زنده بالاتر از 10 هزار و500 تومان مورد نظر ما نيست و ما به عنوان اتحاديه، خواستار حداکثر قيمت مرغ زنده زير 10 هزار تومان هستيم و بالاتر از آن را منطقي نمي دانيم.

اتحاديه سراسري مرغداران چه به دلايل اقتصادي و چه وظايف ملي، در اين شرايط خطير اقتصادي خواستار افزايش قيمت گوشت مرغ نيست زيرا مردم قدرت خريد ندارند و افزايش غير منطقي قيمت گوشت مرغ، کاهش آن در فصل ديگر جوجه ريزي را در پي دارد که طبعا براي ما توليدکنندگان زيانبخش است.

غلامحسين جافر گفت: مسئولان دليل افزايش قيمت گوشت مرغ در حلقه هاي چندگانه بازار و بعد از واحد مرغداري و تحويل آن به ماشين هاي حمل براي کشتارگاه دنبال کنند.

واردات مرغ ارزان وارداتي و جايگزيني آن با توليد داخل

مدير عامل اتحاديه مرغداران مي گويد: عده اي هم به بهانه حمايت از مصرف کنندگان و اقشار کم درآمد سخن از مرغ ارزان وارداتي مي زنند که بيشتر موقعيت شغلي زودگذر خود را در نظر مي گيرند تا منافع درازمدت مصرف کنندگان را.

مرغ وارداتي اندازه دارد، بازارهاي جهاني اگر دريابند که بخش عمده اي از توليد داخل متوقف شده يا مي شود محموله هاي بزرگ را به راحتي در اختيار خريداران ايراني و بازرگانان دولتي قرار نمي دهند.

تعادل قيمت براي توليد کنندگان و مصرف کنندگان؛ وضع مطلوب

از رئيس هيات مديره اتحاديه سراسري مرغداران مي پرسم: راهکار عاجل شما براي ايجاد تعادل در بازار و قيمت ها، به گونه اي که هم مرغداران و هم مصرف کنندگان با قيمت متعادل و منطقي مواجه باشند چيست؟

در پاسخ مي گويد: صنعت مرغداري پيچيده و در عين حال زنجيره اي است و فرايند توليد چندين حلقه به هم پيوسته و وابسته دارد که تمامي اين حلقه ها بايد در حاشيه سود مطمئن باشند تا محصول نهايي به قيمت واقعي و منطقي برسد. اين حلقه ها خود به خود يک مکانيزم تنظيم دروني دارند؛ مثلا اگر قيمت جوجه يکروزه از يک حدي بگذرد جوجه ريزي توسط مرغداران کاهش مي يابد، قيمت جوجه سقوط مي کند و مرغ مادري ها حتما زيان خواهند ديد.

ماهيت چنين توليداتي به حلقه هاي متعدد قيمتي که هر کدام هم ناپايدار هستند، وابسته اند، لذا در چنين شرايطي نوسانات کم دامنه طبيعي است. آنچه دولت بايد با کمک تشکل ها تنظيم کند نوسانات پر دامنه است که حاشيه سود مرغداران و توان خريد مصرف کنندگان رعايت و ملحوظ گردد.

تلاش براي گسترش تعامل ميان تشکل ها

مهندس جافر مدير عامل اتحاديه سراسري مرغداران کشور به خبرنگار ما مي گويد: فعاليت گسترده اي براي تعامل بيشتر ميان تشکل هاي مختلف صنعت مرغداري را آغاز کرده ايم و طي نشست هاي متعدد برآنيم در اين شرايط خطير اقتصادي با هماهنگي هاي بيشتر نقش موثرتري در فرايندهاي توليد و همچنين بازرگاني محصولات صنعت مرغداري ايفا کنيم.

اميدوارم که اين تعاملات صنفي مورد حمايت بخش هاي مرتبط با دام و طيور قرار گيرد، کما اينکه ما در تلاش هستيم نمايندگان مجلس به ويژه کميسيون کشاورزي را بيش از گذشته در جريان تنگناهاي توليد قرار دهيم تا شعار رونق توليد را متحقق سازيم و نگذاريم که مشکلات و کمبودها آسيب جدي به توليد کنندگان گوشت مرغ و تخم مرغ وارد کنند.

سياست ها و برنامه هاي آتي اتحاديه سراسري مرغداران

در پايان اين گفتگو، مهندس جافر رئيس هيات مديره اتحاديه سراسري که خود مرغداري موفق و با سابقه است و آشنايي کامل به فرايند توليد، بازار و وضعيت بازرگاني صنعت مرغداري دارد، مواضع کلي اتحاديه را در سه بخش عمده فصل بندي کرد و گفت: اتحاديه براي ساماندهي توليد و مديريت آن با کمک سامانه سماصط که جامع ترين اطلاعات توليد را دارد، همچنين روش هاي جلوگيري از نوسانات قيمت مرغ زنده، تثبيت قيمت جوجه يک روزه و نهايتا توزيع نهاده ها، برنامه و راهکار دارد که به مسئولان مرتبط هم ارائه شده است.

وي در پايان به پروژه هاي اتحاديه به شرح ذيل اشاره کرد:

- توسعه آموزش ها و آگاهي بخشي به توليد کنندگان در زمينه امنيت زيستي مزارع توليدي

- تامين نهاده هاي مورد نياز توليد کنندگان با حداقل قيمت ممکن

- توسعه فازهاي بعدي سامانه سماصط در راستاي اطلاع رساني در زمينه نهاده هاي طيور اعم از جوجه، دان، دارو و

ساير اقلام مورد نياز و ايجاد بازار معاملات شفاف به گونه اي که مرغداران بتوانند در يک فضاي روشن مناسب ترين خريد هاي خود را انجام دهند

- پيگيري تقويت جايگاه تشکل ها در تصميم گيري هاي ملي

- پيگيري مواردي که در بالا در رابطه با ذخيره سازي مرغ، تنظيم بازار و تثبيت قيمت ها عنوان شد.

SarmayehGozariKousar

Mahan00

Dizbad00

SharifAbad00

Eshragh00

Khorak-Dam-Pars00

Abzi-Exir00

SanayeKeshavarzi00

KHavarDasht00

Dena00

Panbeh-Khorasan00

SHimiDarouKousar00

Azmayeshgah-Kowsar00

VIV MEA GIF Banner EN 500x700px 01

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت