جمعه, ۲۲ آذر ۱۳۹۸

حجتي؛

آخرین «کامی کازه» کشاورزی خسته از ناسپاسی!

5300713

اين اولين باري نبود که مجلس، حجتي را براي پرسش، اعطاي کارت زرد و استيضاح به بهارستان فرامي خواند؛ اما فراخواني حجتي به مجلس، غالبا به منظور سهم خواهي سياسي و کمتر به دفاع از ساختار در هم ريخته کشاورزي کشور، تحکيم امنيت غذايي به عنوان شاخص ترين اقدام مقابله با تحريم هاي ظالمانه يا باهدف ايجاد تحول در کشاورزي به عنوان بخش مهم و تعيين کننده در اقتصاد کشور صورت مي گرفت.

اين روند از همان سال هاي اول دولت يازدهم تا چند ماه پيش که يکي دو تن از معاونان و مديران حجتي و وابستگان آنها به اتهام تخلف، فساد، رشوه خواري و يا مواردي از اين قبيل دستگير شدند ادامه داشت. اين دستگيري ها شرايط استيضاحي را فراهم ساخت که به مثابه آخرين ضربه کاري به مديريت حجتي بود.

ارزيابي ها نشان مي دهد علاوه بر سهم خواهان مخالف دولت روحاني، حتي نيروهاي موسوم به فراکسيون اميد با گرايش هاي متمايل به دولت روحاني و نيمه اصلاح طلبان نيز، زير به زير همراهي خود را براي به نتيجه رسانيدن آن اعلام کرده بودند.

حجتي و دولت روحاني در اين استيضاح نگران بودند که مسائل معاونان دستگير شده در تريبون عمومي مجلس در سطحي گسترده انعکاس يابد و انعکاس اين مسائل در آستانه انتخابات اسفند ماه 98 مجلس که چند ماهي به انجام آن باقي نمانده است علاوه بر آسيب بيشتر به دولت موجب شود مردم به نمايندگان اصلاح طلب معطوف به قدرت و دولت راي ندهند.

در واقع جناح اصول گراي مجلس که بعضا مطالباتي از حجتي در حوزه سياسي و اقتصادي داشتند، سر بزنگاه، دولت و ايشان را گير انداختند که با يک تير دو نشان بزنند. جناح طرفدار دولت؛ اعم از ميانه روها، فراکسيون اميد و نيمه اصلاح طلبان هم در فضاي عمومي مجلس در مقابل افشاگري هاي استيضاح کنندگان بلادفاع باقي مي ماندند و نمي توانستند از تخلفات انجام شده در انظار عموم دفاع کنند.

در کنار اين برخورد سياسي، مخالفان ابقا حجتي همچنين بهانه هاي قابل اتکا و واقعي همانند شکست خودکفايي گندم و بازگشت به عقب در توليد شکر به عنوان يک رکورد شکني 100 ساله را به ميان مي آورند تا بتوانند آراي غير سياسي و بي تفاوت مجلس را عليه حجتي جلب کنند.

اگر حجتي از چند ماه قبل و به تدريج دستاوردهاي کم سابقه خود و همکارانش را به اشکال توضيحي، تشريحي و اثباتي در قالب مقالات و تحليل هاي اقناعي، فرهنگ سازي و اطلاع رساني مي کرد شايد يک پايه و مايه حمايتي در کنار ناتواني ها، شکست ها و ندانم کاري هاي انجام شده فراهم مي شد که مجلس نمي توانست به راحتي از ديوار بلند اين فرهنگ سازي در عرصه آنچه حجتي و همکارانش انجام داده اند عبور کنند؛ پس روحاني و حجتي به اين نتيجه رسيدند اين بار شکست حجتي حتمي است و دستاوردهاي کم سابقه و تحسين برانگيز وزارت حجتي که خود پارادايم جديدي در عرصه توليد و افزايش بهره وري است در فضاي سياسي کاي و سياسي بازي با حجتي و دولت پايمال مي شد، بايد جا خالي داد و اجماع استيضاح کنندگان مجلس را به تاخير انداخت، لذا اعلام استعفاي چند باره حجتي اين بار مورد موافقت رئيس جمهور قرار مي گيرد و فردي موجه، غير سياسي و در عين حال مغز متفکر کشاورزي وزارت خانه - که فعلا حرف و حديثي پشت سر خود ندارد- به عنوان سرپرست معرفي مي شود؛ فردي که به رغم شرايط قطعي بازنشستگي، به محض تاييد توسط حجتي به عنوان يکي از محدود متخصصاني که خدمت آنان در دولت ضروري و بلکه مهم و تعيين کننده است از سوي مقـــــام رهبري در سمت خود ابقا مي گردد، گرچه مخالفان سياسي دولت روحاني کاري به اين ويژگي ها ندارند و حتما پروژه استيضاح را هنگام معرفي وزير بـعدي - هر کسي که باشد - به شکلي ديگر و با تلاش براي عدم اخذ راي کافي دنبال خواهند کرد!

پس حجتي، همچون «کامي کازي هاي ژاپن» در جنگ جهاني دوم در بندر «پرل هاربر»، استعفا داد تا استيضاحِ تدارک ديده شده و اهداف آن بلااثر شود.

تاريخ کشاورزي و سياسي اين جفاکاري در حق حجتي را که در کنار بسياري از موفقيت ها و دستاوردها، اشکالات اجتناب ناپذيري نيز داشت را نخواهد بخشيد. حجتي با دلخوري از اين ناسپاسي سياسي کاران راي محو که منافع فردي را بر مصالح ملي ترجيح مي دهند صحنه اي که دوستش داشت و برايش مجاهدت کرد را غريبانه ترک کرد. در ادامه، مطلب ديگري در رابطه با ساختار کشاورزي و نقاط ضعف و قوت آن براي خوانندگان فرهيخته مجله و همچنين پايگاه خبري آينده کشاورزي جهان درج خواهيم کرد.

*کاميکازه به حمله هاي انتحاري خلبانان نيروي هوايي ژاپن در هنگام جنگ جهاني دوم گفته مي شدکه ريشه درتاريخ و فرهنگ مردم اين سرزمين دارد. خلبانان کاميکازه سعي مي کردند هواپيماي خود را - که معمولا به مواد منفجره و انواع بمب ها يا مخازن پر از سوخت مجهز بود- به کشتي هاي جنگي بکوبند.

SarmayehGozariKousar

Mahan00

Dizbad00

SharifAbad00

Eshragh00

Khorak-Dam-Pars00

Abzi-Exir00

SanayeKeshavarzi00

KHavarDasht00

Dena00

Panbeh-Khorasan00

SHimiDarouKousar00

Azmayeshgah-Kowsar00

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت