یکشنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۸

توجه به آبخیزداری و آبخوانداری بیش از گذشته !

 ABKHIZ

در پی درج مطلبی به عنوان سرمقاله در مجله صنایع زیرساخت های کشاورزی شماره 208 اردیبهشت ماه گذشته و همچنین انعکاس در پایگاه خبری اخبار سبز ایران با عنوان شوخی رئیس جمهور با محیط زیست و آب مملکت و گزارشی با عنوان "اگر آبخیزداری انجام میدادیم ، سیل این همه خسارت نداشت" ، سیدشهاب سید محسنی معاون امور رسانه های مرکز اداره کل روابط عمومی و کارشناس برجسته مطبوعات در پاسخ به این دو مطلب به نکاتی اشاره کرده است که در چارچوب تعاملی دوجانبه حائز نکات پر اهمیتی است که بخش های عمده این جوابیه برای تعاطی افکار عمومی عینا" انعکاس می یابد.

 

در این نامه که خطاب به منصور انصاری مدیر و دبیر هیئت تحریریه نشریه میباشد، آمده است:

در مقاله و گزارشی با عناوین "شوخی رییس جمهور با محیط زیست و آب مملکت" و "اگر آبخیزداری انجام می دادیم ، سیل این همه خسارت نداشت" که در بخشی از آن به وضعیت آبخیزداری اشاره شده باید گفت: کشور ایران با دارا بودن اقلیم خشک و نوسانات بارندگی در رده کشورهای سیل خیز دنیا محسوب می شود؛ لذا اهداف کلان آبخوانداری در سازمان جنگل ها تعادل اکوسیستم های طبیعی و اجرای پروژه های چندمنظوره مدیریت جامع حوزه آبخیز برای حفظ پوشش گیاهی، حفظ آب و خاک ،پیشگیری ، کنترل و کاهش خسارات سیل همچون کاهش سرعت سیل و مواد مخلوطه همراه آن ، پایداری سیستم های طبیعی و کاهش اثرات منفی بلایای طبیعی به همراه افزایش توان محیطی برای مقابله با خشکسالی است.

در ادامه این نامه به تاریخ 98.3.12 ، همچنین آمده است:

به همین منظور طی سالهای گذشته با عنایات ویژه مجلس ، دولت و مقام معظم رهبری اعتبارات خوبی برای انجام پروژه های آبخوانداری و آبخیزداری اختصاص یافته است بطوریکه با رشد فعالیتهای آبخوانداری و آبخیزداری در سال 1397 بیش از یک میلیون هکتار با اعتباری بالغ بر 700 میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی (850 هزار هکتار از محل صندوق توسعه ملی و مابقی سایر منابع) در بیش از 650 حوزه آبخیز در 6 هزار نقطه از شهرستانهای کشور عملیات اجرایی انجام گرفت. با اجرای این فعالیتها ، سطح تحت پوشش آبخیزداری و آبخوانداری از 11 میلیون هکتار فعالیت انجام شده در سطح کشور به بیش از 12 میلیون هکتار افزایش یافت.

جوابیه روابط عمومی می افزاید:

امسال نیز برای بیش از 10هزار نقطه از کشور برای یک هزار و 34 حوزه آبخیز در سطحی بالغ بریک و نیم میلیون هکتار با اعتباری حدود یک هزار و 500 میلیارد تومان برای پروژه های اجرایی برنامه ریزی شده است، که بخشی از اعتبار ذکر شده برای تکمیل فعالیت در حوزه های آبخیز ادامه دار و مستمر و بخش دیگر برای 10 هزار نقطه جدید که براساس نیازسنجی برآورده شده اختصاص می یابد . در انتهای برنامه نیز امکان افزایش سطح آبخیز تحت پوشش فعالیتهای آبخیزداری و آبخوانداری در صورت افزایش اعتبار از دیگر منابع همچون منابع پیشگیری از سیل و مشارکت های مردمی نیز وجود دارد.

 

همانطوریکه در متن نامه جوابیه به صراحت آمده است عمده فعالیت های انجام شده یا در دست انجام در حوزه ابخیزداری و آبخوانداری و اعتبارات آنها مربوط به سال 1397 و نیمه دوم این سال است که آغازی مبارک و قابل تحسین است اما متن گزارش انتقادی مربوط به 6 سال گذشته در عرصه بی توجهی به آبخیزداری و آبخوانداری در سیاستگذاری ، برنامه ریزی و تخصیص اعتبارات لازم در این حوزه است به واقع موضوع خسارت سیل در سرمقاله مجله صنایع زیرساختهای کشاورزی عمدتا" مربوط به این سالهاست .

آنچه که در سال 1397 در دست اجرا قرارگرفته است هنوز تا به آن اندازه به بار نشسته که بتوان به تاثیر آن اشاره داشت ولی نویدبخش است؛ گفتنی است مجله صنایع زیرساختهای کشاورزی (دامپروران سابق) به کرات و بسیار درمورد پرداختن به موضوع آبخیزداری و سامانه های نوین آبیاری در مقابل احداث سد ، مطالب و مقالات فراوانی نوشته و تیترهای بسیاری در این مورد زده بود. بهرحال باید امیدوار بود که این سیاست ها در سالهای 98 و بعد از آن همچنان ادامه یابد و موضوع گسترش سدهای بسیار پرهزینه به عنوان راهکار مقابله با سیل کنار گذاشته شود یا در اولویتهای بعدی و در صورت وجود اعتبارات اضافی قرارگیرد.

 

در ادامه نامه معاون امور رسانه ها آمده است:

تهیه و انتشار مطالبی نظیر"سایتهای ایران ، مراکش و اسپانیا به عنوان مهمترین میزاث کشاورزی جهان شناخته شدند و عوامل تاثیرگذار بر تقاضای بیمه محصولات کشاورزی" از دیگر مباحث مفیدی است که در این شماره به آن پرداخته شده است .

در آخر پیشنهاد می شود در شماره های آتی به سایر سیاستهای بخش کشاورزی نظیر "نقش و اهمیت امنیت غذایی در شرایط حاضر کشور " و "اهمیت افزایش بهره وری کشاورزی با توسعه کشتهای گلخانه ای" نیز پرداخته شود.

 

 

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت