دوشنبه, ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

واردات برنج ممنوع!

شنبه, 22 آبان 2020

 گزارش تصویری از غرفه های برگزیده نمایشگاه دام و طیور تهران - آذر 1396

 

آنچه که در پی مشاهده می کنید، تصاویر شرکت های برگزیده از منظر میزان و تعداد بازدیدکننده است که به صورت اتفاقی در طول چهار روز برگزاری نمایشگاه انتخاب شده اند. گرچه گستردگی نمایشگاه امکان گزینش در میان تمام سالن ها را فراهم نساخت اما شیوه ای است نسبی برای معرفی برندهای برتر که حضوری جدی تر داشتند .

گفتنی است دیگر شرکت های معتبر و فعال در این نمایشگاه را در گزارش های بعدی معرفی خواهیم کرد.

 

 سردبیر پایگاه اخبار سبز ایران 

 

n16.1
n16.1
Detail Download
n16.2
n16.2
Detail Download
n16.3
n16.3
Detail Download
n16.4
n16.4
Detail Download
n16.5
n16.5
Detail Download
n16.6
n16.6
Detail Download
n16.7
n16.7
Detail Download
n16.8
n16.8
Detail Download
n16.9
n16.9
Detail Download
n16.11
n16.11
Detail Download
n16.12
n16.12
Detail Download
n16.13
n16.13
Detail Download
n16.14
n16.14
Detail Download
n16.15
n16.15
Detail Download
n16.16
n16.16
Detail Download
n16.17
n16.17
Detail Download
n16.18
n16.18
Detail Download
n16.19
n16.19
Detail Download
n16.20
n16.20
Detail Download
n16.21
n16.21
Detail Download
n16.23
n16.23
Detail Download
n16.24
n16.24
Detail Download
n16.25
n16.25
Detail Download
n16.26
n16.26
Detail Download
n16.27
n16.27
Detail Download
n16.28
n16.28
Detail Download
n16.29
n16.29
Detail Download
n16.30
n16.30
Detail Download
n16.31
n16.31
Detail Download
n16.32
n16.32
Detail Download
n16.33
n16.33
Detail Download
n16.34
n16.34
Detail Download
n16.35
n16.35
Detail Download
n16.36
n16.36
Detail Download
n16.37
n16.37
Detail Download
n16.38
n16.38
Detail Download
n16.39
n16.39
Detail Download
n16.40
n16.40
Detail Download
n16.41
n16.41
Detail Download
n16.42
n16.42
Detail Download
n16.43
n16.43
Detail Download
n16.44
n16.44
Detail Download
n16.45
n16.45
Detail Download
n16.46
n16.46
Detail Download
n16.47
n16.47
Detail Download
n16.48
n16.48
Detail Download
n16.49
n16.49
Detail Download
n16.50
n16.50
Detail Download
n16.51
n16.51
Detail Download
n16.53
n16.53
Detail Download
n16.55
n16.55
Detail Download
n16.56
n16.56
Detail Download
n16.57
n16.57
Detail Download
n16.58
n16.58
Detail Download
n16.59
n16.59
Detail Download
n16.60
n16.60
Detail Download
n16.62
n16.62
Detail Download
n16.63
n16.63
Detail Download
n16.64
n16.64
Detail Download
n16.65
n16.65
Detail Download
n16.66
n16.66
Detail Download
n16.67
n16.67
Detail Download
n16.68
n16.68
Detail Download
n16.69
n16.69
Detail Download
n16.70
n16.70
Detail Download
n16.72
n16.72
Detail Download
n16.73
n16.73
Detail Download
n16.74
n16.74
Detail Download
n16.75
n16.75
Detail Download
n16.77
n16.77
Detail Download
n16.78
n16.78
Detail Download
n16.79
n16.79
Detail Download
n16.80
n16.80
Detail Download
n16.81
n16.81
Detail Download
n16.82
n16.82
Detail Download
n16.83
n16.83
Detail Download
n16.84
n16.84
Detail Download
n16.85
n16.85
Detail Download
n16.86
n16.86
Detail Download
n16.87
n16.87
Detail Download
n16.88
n16.88
Detail Download
n16.89
n16.89
Detail Download
n16.90
n16.90
Detail Download
n16.91
n16.91
Detail Download
n16.92
n16.92
Detail Download
n16.93
n16.93
Detail Download
n16.94
n16.94
Detail Download
n16.95
n16.95
Detail Download
n16.96
n16.96
Detail Download
n16.97
n16.97
Detail Download
n16.98
n16.98
Detail Download
n16.99
n16.99
Detail Download
n16.100
n16.100
Detail Download
n16.101
n16.101
Detail Download
n16.102
n16.102
Detail Download
n16.103
n16.103
Detail Download
n16.104
n16.104
Detail Download
n16.106
n16.106
Detail Download
n16.108
n16.108
Detail Download
n16.109
n16.109
Detail Download
n16.110
n16.110
Detail Download
n16.111
n16.111
Detail Download
n16.112
n16.112
Detail Download
n16.113
n16.113
Detail Download
n16.114
n16.114
Detail Download
n16.116
n16.116
Detail Download
n16.117
n16.117
Detail Download
n16.118
n16.118
Detail Download
n16.119
n16.119
Detail Download
n16.120
n16.120
Detail Download
n16.121
n16.121
Detail Download
n16.122
n16.122
Detail Download
n16.123
n16.123
Detail Download
n16.124
n16.124
Detail Download
n16.125
n16.125
Detail Download
n16.126
n16.126
Detail Download
n16.127
n16.127
Detail Download
n16.128
n16.128
Detail Download
n16.128
n16.128
Detail Download
n16.129
n16.129
Detail Download
n16.130
n16.130
Detail Download
n16.133
n16.133
Detail Download
n16.134
n16.134
Detail Download
n16.135
n16.135
Detail Download
n16.137
n16.137
Detail Download
n16.138
n16.138
Detail Download
n16.139
n16.139
Detail Download
n16.140
n16.140
Detail Download
n16.141
n16.141
Detail Download
n16.142
n16.142
Detail Download
n16.143
n16.143
Detail Download
n16.144
n16.144
Detail Download
n16.145
n16.145
Detail Download
n16.146
n16.146
Detail Download
n16.147
n16.147
Detail Download
n16.148
n16.148
Detail Download
n16.149
n16.149
Detail Download
n16.150
n16.150
Detail Download
n16.151
n16.151
Detail Download
n16.152
n16.152
Detail Download
n16.153
n16.153
Detail Download
n16.154
n16.154
Detail Download
n16.155
n16.155
Detail Download
n16.157
n16.157
Detail Download
n16.158
n16.158
Detail Download
n16.159
n16.159
Detail Download
n16.160
n16.160
Detail Download
n16.161
n16.161
Detail Download
n16.164
n16.164
Detail Download
n16.165
n16.165
Detail Download
n16.166
n16.166
Detail Download
n16.167
n16.167
Detail Download
n16.168
n16.168
Detail Download
n16.169
n16.169
Detail Download
 
 

 

 

  

 

 

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت